Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2021 và định hướng ôn tập các môn thi

Cập nhật: 2021-05-09 06:56:52
Lượt xem: 127

 

 

Các bài viết khác