Tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

Cập nhật: 2018-11-26 15:07:57
Lượt xem: 127

   

I. Lãnh đạo Thường trực Ban

- Bs Lê Kỳ Trường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
- Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0904.554.366
- Email: Drkytruong@gmail.com  

 

- Bs. Trần Quang Tùng, Phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
- Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0913.262.288
- Email: Trantungm6@gmail.com

 

II. Bộ phận Văn phòng Ban

 

- Đ/c Nguyễn Hải Yến - Chánh Văn phòng Ban

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
- Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0912.928.929
- Email: nguyenhaiyen24985@gmail.com
 

 

- Đ/c Vương Mỹ Liên - Phụ trách Kế toán Ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
- Điện thoại cơ quan: 0203.3859.323
- Điện thoại di động: 0915.131.686
- Email: mylien1979@gmail.com 
 

 

- Đ/c Đào Thị Thanh Nga - Chuyên viên Văn phòng Ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
- Điện thoại di động: 0917.366.589
- Email: ngabvcsskcbqn@gmail.com 
 

III. Phòng khám - Quản lý sức khỏe cán bộ

 

- Bs. Lê Thị Mai Hiên,  Trưởng Phòng khám - Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa I
- Chuyên ngành: Nội khoa
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0915.452.889
- Email: khoahiengiang@gmail.com
 

 

- Đ/c Dương Thị Thu Hạnh - Phó trưởng Phòng khám-QLSK Cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa
- Chuyên ngành: Nội khoa
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0936.451.688

 

 

- Điều dưỡng trưởng PK-QLSK Cán bộ: Nguyễn Thị Hường 

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Chuyên khoa: KTV. Xét nghiệm
- Điện thoại di động: 0974.324.073
 

 

- Bs. Vũ Thị Minh Thanh 

- Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa I
- Chuyên khoa: Sản phụ khoa
- Điện thoại di động: 0913.508.045
 
 

 

- Bs. Nguyễn Trung Đức

- Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa I
- Chuyên khoa: Y học cổ truyền
- Điện thoại di động: 0988.110.688
 
 

 

- Bs. Đàm Thanh Hiếu

- Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa
- Chuyên khoa: Tai mũi họng
- Điện thoại di động: 0866 688 219
 


IV. Nhà Điều dưỡng Cán bộ tỉnh Quảng Ninh

   

- Đ/c Phạm Thanh Bình, Chủ nhiệm Nhà Điều dưỡng cán bộ tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
- Chuyên ngành: Quản trị Kinh tê
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0982.715.288
- Email: banbvcsskcbqninh@gmail.com 
   

 

- Đ/c Kiều Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Nhà Điều dưỡng cán bộ tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Tài chính Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0982.659.323
- Email: thuybvskqn@gmail.com