Giới thiệu

Nhà điều dưỡng cán bộ

Nhà điều dưỡng cán bộ

Ngày đăng: 11/08/2017
Lượt xem: 127
Quản lý, lưu trữ, tổng hợp hồ sơ sức khởe cán bộ trong diện quản lý theo chế độ mật và báo cáo theo đúng quy định.