Về việc xin báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm mùa cho cán bộ năm 2024

Cập nhật: 2024-05-23 10:49:24
Lượt xem: 103

Phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ và tiêm cúm mùa năm 2024 cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị có đủ chức năng quan tâm gửi các báo giá dịch vụ về Ban làm cơ sở xây dựng dự toán khám sức khỏe và tiêm cúm mùa năm 2024.

Các bài viết khác