TS. Dương Minh Tâm

Cập nhật: 2017-09-08 11:06:07
Lượt xem: 127

Trưởng phòng điều trị các rối loạn liên quan Stress - Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia

                  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên: Dương Minh Tâm

Ngày sinh: 8/4/1974

Cell Phone: 0904113629

Mail: duongminhtam@hmu.edu.vn

 

II. CƠ QUAN CÔNG TÁC

  • Giảng viên Bộ môn Tâm thần – ĐH Y Hà Nội
  • Trưởng phòng điều trị các rối loạn liên quan Stress - Việt Sức khỏe Tâm thần Quốc gia
  • Thời gian: từ 23/2/2002 đến nay (15 năm)

 

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học: 1993-1999: Học đại học y Hà Nội, hệ Đa Khoa (GP)

- Thạc sỹ: Tốt nghiệp năm 2004, chuyên nghành Tâm thần học

Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu trạng thái bồn chồn bất an do thuốc An thần kinh”

- Tiến sỹ: 2010 – 2015

Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu đặc điểm trầm cảm sau nhồi máu não – Post stroke Depression”

 

IV. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

2012: Thư ký đề tài hợp tác quốc tế giữa ĐH Sydney và ĐH Y Hà Nội với nội dung "Nghiên cứu hiểu biết về trầm cảm và điều trị trầm cảm của người bệnh và người nhà bệnh nhân ở Việt Nam".

* HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI:

1. Nhận xét một số Rối loạn tâm thần liên quan đến thai nghén và sau sinh trong vòng 1 năm của các bệnh nhân điều trị nội trú tại viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2007 – 2009 ( 2009)

2. Đánh giá hiểu biết về trầm cảm và điều trị trầm cảm ở SV Y1 (2011)

3. Nghiên cứu đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần (2014)

4. Nghiên cứu đặc điểm trầm cảm ở bệnh nhân phân liệt cảm xúc điều trị tại Viện sức khở Tâm thần (2014)

5. Khảo sát hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ của người bệnh về bệnh tâm thần trước khi đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần  (2015)

6. Đặc điểm lâm sàng các rối loạn lo âu lan tỏa  và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân chấn thương tủy sống từ tháng 12/2015 đến tháng 04/2016

* ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 - 2017:

1. Đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa điều trị nội trú tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Minh Tâm

Thời gian thực hiện: 10/2016 - 11/2017

2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm điều trị nội trú tại Viện sức khỏe tâm thần

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Minh Tâm

Thời gian thực hiện: 10/2016 - 11/2017

3. Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của người bệnh trầm cảm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Minh Tâm

Thời gian thực hiện: 6/2016 - 6/2017

 

V. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

1. Đặc điểm trạng thái bồn chồn bất an do thuốc an thần kinh – Tạp trí y học thực hành Bệnh viện bạch mai 8/2008.

2. Nhân hai trường hợp chẩn đoán mất trí giả do trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Tạp chí Y học thực hành số 6/2009.

3.Đặc điểm lâm sàng trầm cảm sau nhồi máu não - Tạp chí Y học thực hành số 9/2011.

4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện trầm cảm sau nhồi máu não -  Tạp trí Y Dược số 4/2011.

5. Một số yếu tố liên quan trầm cảm sau nhồi máu não. – Tạp chí nghiên cứu y học 7/2013

 

                                                                 

 

Các bài viết khác