PGS.TS Nguyễn Hồng Hạnh

Cập nhật: 2017-08-11 11:21:20
Lượt xem: 127

Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH PGS.TS NGUYỄN HỒNG HẠNH

Họ và tên: Nguyễn Hồng Hạnh Giới: nam

Ngày sinh: 02/7/1958

1975-1981: Sinh viên ĐHY Hà Nội

1981-1984: BS quân y viện 47 Đặc khu Quảng Ninh, chuyên ngành: Nội khoa-Tim mạch

1985-2012: BSCKII, TS Phó giám đốc, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ninh

2013-2017: PGS, Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Quảng Ninh.

Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Quảng Ninh

Năm tốt nghiệp BS đa khoa, hệ chính quy đại học y Hà Nội

Tốt nghiệp BS.CKI Nội: 1994

Tốt nghiệp BS.CKII, chính quy: 2002.

Bảo vệ luận án Tiến sỹ y khoa, chuyên ngành tim mạch năm 2010

Là ủy viên BCH hội Tim mạch quốc gia Việt Nam từ 1992-2017

Là thành viên trường môn tim mạch ASEAN tháng 6/2014.

Phong học hàm Phó giáo sư y khoa tháng 10/2016

Giấy phép hành nghề Y-Dược năm 2016: Cấp cứu-Nội khoa-Tim mạch

Các bài viết khác