PGS .TS Đinh Thị Thu Hương

Cập nhật: 2017-08-11 14:53:05
Lượt xem: 127

Phó Viện Trưởng Viện Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam

Bộ, tỉnh              : Bộ y tế                                                                                                                                                          

Đơn vị trực thuộc: Đại học y Hà Nội                                 

Đơn vị cơ sở: Bộ môn tim mạch        

SƠ YÊU LÝ LỊCH   

1) Học và tên khai sinh: ĐINH THỊ THU HƯƠNG                         Nam, nữ: Nữ

2) Các tên gọi khác: không

3) Cấp ủy hiện tại:                                                                     Cấp ủy kiêm nhiệm: không

Chức vụ ( Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) :

4) Sinh ngày: 01 tháng 06 năm 1960                                         5) Nơi sinh: Bệnh viện TP Nam Định

6) Quê quán: Lộc Hòa - Huyện: Mỹ Lộc - Tỉnh: Nam Định

7) Nơi ở hiện nay:  Số nhà C5 lô 10 Khu đô thị Định Công             Điện thoại: (04)5.14.62.26

8) Dân tộc:            Kinh                                                            9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân:    Trí thức.

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi tuyển dụng: Học sinh

12) Ngày được tuyển dụng: 16/5/1987   Vào ở cơ quan nào, ở đâu: Bộ môn tim mạch - Đại học y Hà Nội

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 16/5/1987         Ngày tham gia cách mạng:

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:     29/8/2001          Ngày chính thức: 29/8/2002

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:                 Ngày vào Đoàn: 03/02/1974.

16) Ngày nhập ngũ:            Ngày xuất ngũ:                         Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm):

17) Trình độ học vấn:   - Giáo dục phổ thông: Lớp 10/10      -  Học hàm, học vị cao nhất: PGS.TS

                                    - Lý luận chính trị:  Cao cấp             - Ngoại ngữ:     Anh B, Pháp C

18) Công tác chính đang làm: Giảng dạy, điều trị bệnh nhân, nghiên cứu khoa học.

19) Ngạch công tác:  Giảng viên cao cấp   (Mã số: V 07 01 01)   Bậc lương:  1     Hệ số:  6,2   từ tháng 01/11/2015

20) Danh hiệu được phong (Anh hùng lao động ; Thầy thuốc nhân dân, ưu tú ; năm nào):  Nhà giáo ưu tú 2012

21) Sở trường công tác: Giảng dạy, NCKH Công việc đã làm lâu nhất: Giảng dạy điều trị bệnh nhân

22) Khen thưởng (Huân; huy chương; năm nào): Bằng khen Thủ tướng chính phủ 2012,

Huân chương lao động hạng 3 năm 2014, nhiều bằng khen của Bộ y tế

23) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Trường Đại học Y Hà nội

Bác sĩ y khoa

11/1977 - 10/1983

Chính quy

Bằng

Bác sĩ y khoa

Trường Đại học Y Hà nội

Bác sĩ Nội trú

10/1983 - 9/1986

Chính quy

Bằng Bác sĩ

chuyên khoa cấp 1

Trường Đại học Y Hà nội

Chuẩn hóa Thạc sĩ chuyên ngành Nội

01/1996 - 6/1996

Bồi dưỡng

Bằng

Thạc sĩ Y học

Trường Đại học Y Hà nội

Lớp Bác sĩ chuyên khoa cấp 2

10/1996 - 10/1998

Chính quy

Bằng Bác sĩ

chuyên khoa cấp 2

Trường Đại học Y Hà nội

Tiến sĩ

2005

Tại chức

Bằng

Tiến sĩ Y học

Học viện chính trị Hồ Chí Minh

Chính trị cao cấp

2010

Tại chức

Chính trị cao cấp

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

24) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm

 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

 

 

7/1987 - 12/1991

 

Giảng viên, Bộ môn Tim mạch  Trường Đại học Y Hà Nội.

 

12/1991 - 12/1993

 

Thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp

 

12/1993 - 9/1995

 

Giảng viên, Bộ môn Tim mạch  Trường Đại học Y Hà Nội.

 

9/1995- 02/1996

 

Thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp

 

02/1996 - 5/1999

 

Giảng viên, Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội.

 

5/1999- 8/1999

 

Thực tập sinh tại Canada

 

9/1999- 6 /2000

 

Giảng viên, Bộ môn Tim mạch  Trường Đại học Y Hà Nội.

 

6/2000- nay

 

Giảng viên, Bộ môn Tim mạch  Trường Đại học Y Hà Nội.

Trưởng phòng C6  Viện Tim mạch Việt nam

 

01/2002 đến nay

 

Chi ủy viên Chi bộ Bộ môn Nội

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch  Trường Đại học Y Hà Nội.

Trưởng phòng C6  Viện Tim mạch Việt nam

6/2008- 7/2015

Phó viện trưởng Viện Tim mạch Việt nam, phó chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch ĐHY Hà nội, Thường vụ Đảng ủy trường ĐHY , Chủ tịch công đoàn trường ĐHY

7/2015

Thôi quản lý, tiếp tục làm công tác chuyên môn tại Viện Tim mạch Việt nam và giảng dạy ở bộ môn Tim mạch theo nghị định 71.

 

 

Các bài viết khác