Buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy tại Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Quảng Ninh

Các album ảnh khác