Công tác chỉ đạo tuyến năm 2017 của Thường trực Ban Bảo vệ CSSK Cán bộ tinh QN

Các album ảnh khác