Đoàn Thanh niên Ban Bảo vệ CSSK Cán bộ tỉnh giao lưu bóng đá nhân dịp thành lập Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh

Các album ảnh khác